महाराष्ट्र जिलावार कर्जमाफी किसानों की सूची/ शेतकरी सूची |farmers list district wise chatrapati shivaji maharaj shetkari sanman 2018 yojana

महाराष्ट्र जिलावार किसानों की सूची|छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना|farmers list district wise chatrapati shivaji maharaj shetkari sanman|Farm Loan Waiver Maharashtra|Online Farmer Registration at csmssy.in  योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि. १.४.२००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि. ३०.६.२०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु. १.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले आहे. तसेच रु. १.५० लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतक-यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (OTS) योजनेअंतर्गत

Read more
error: Content is protected !!