[CSMSSY Yellow List 2018] महाराष्ट्र कर्ज माफी Yellow लिस्ट 2018

महाराष्ट्र कर्ज माफी Yellow लिस्ट|CSMSSY Yellow List 2018|Aple Sarkar Karz Mafi Yojana Maharashtra|How to Check CSMSSY Yellow List 2018|CSMSSY|महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज शेत्तकरी सम्मान योजना आवेदक पीली सूची|Maharashtra Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana Applicants Yellow List योजनेअंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी ज्यांनी दि. १.४.२००९ नंतर पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतले व असे कर्ज दि. ३०.६.२०१६ रोजी थकीत आहे अशा शेतक-यांचे मुद्दल व व्याजासह रु. १.५० लाख या मर्यादेत कर्ज काही निकषाच्या अधिन राहून माफ करण्यात आले आहे. तसेच रु. १.५०

Read more
Loading...
error: Content is protected !!